Low Thermal Conductivity and Coefficient of Expansion​

ฟีโนลิคโฟมของเก็คโค มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน และการขยายตัวต่ำกว่าวัสดุฉนวนชนิดอื่น (ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวคือ 0.026 W/mK Tested to ASTM C 518) จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบท่อลมแบบเดิมที่หุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว หรือฉนวนยางดำ​

Lesser Weight​

ระบบท่อลมPID มีน้ำหนักเบากว่าระบบท่อลมโลหะมาก การติดตั้ง และการเคลื่อนย้ายท่อลม PID จึงทำได้ง่าย และสามารถใช้จำนวนแรงงานน้อยลง นอกจากนี้น้ำหนักที่เบากว่ายังช่วยลดจำนวน และขนาดของอุปกรณ์ยึดจับและรองรับท่อลม รวมถึงช่วยลดขนาดโครงสร้างอาคารที่ใช้ในการรองรับท่อลมนี้ด้วย​

Air Tight Seal

ระบบ PID ของเก็คโค มีค่าการรั่วไหลของลมและอากาศต่ำกว่าระบบท่อลมสังกะสีแบบเดิมเป็นอย่างมาก ระบบท่อลมPID ที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง สามารถผ่านข้อกำหนดทางเทคนิคในงานก่อสร้างของท่อลม (Technical Specification for Construction of Air Duct) ทั้งมาตรฐาน JGJ 141 หรือ HVAC DW 144 หรือ SMACNA​

Thermal Stability

แผ่น PID ของเก็คโค สามารถใช้เป็นท่อลมที่มีอุณหภูมิระหว่าง -50 °C ถึง +140 °C ได้โดยไม่ทำให้วัสดุที่เป็นฉนวนแปรสภาพ​

Ultimate Vapour Barrier

แผ่น PID ของเก็คโค มีคุณสมบัติในการกันไอน้ำได้ดีที่สุด เนื่องจากประกอบด้วยวัสดุปิดผิวหน้า และฟีโนลิคโฟมของเก็คโค ที่มีปริมาณเซลล์ปิดมาก​

Easy and Fast, Cost Saving Installation

PID ของเก็คโค เป็นระบบท่อลมที่ตัด ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถประกอบที่หน้างาน หรือประกอบเสร็จมาก่อนก็ได้ การขนย้าย และการติดตั้งทำได้ง่ายและใช้แรงงานที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำระบบท่อลมโลหะแบบเดิม โครงการจึงเสร็จสมบูรณ์เร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลดลงด้วย​

Long Lasting and Durable

วัสดุปิดผิวหน้าที่เป็นอลูมิเนียมมีการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ประกอบกับคุณสมบัติที่คงทนของฉนวนทำให้ระบบท่อลม PID ของเก็คโค มีความแข็งแรงทนทานและต้านทานการกัดกร่อนการผุพัง และการแปรสภาพได้ดีในทุกสภาพการใช้งาน​

Good Sound Attenuation

ฟีโนลิคโฟมชนิดนี้มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ดีมาก ทำให้ลดการเกิดเสียงรบกวนได้ดี​

Fire Resistant

ฟีโนลิค PID ของเก็คโค ได้รับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบนานาชาติ และได้มาตรฐานต่างๆดังนี้ :
      -มาตรฐาน UL 94v:1997 การทดสอบการติดไฟ (Flammability Test):ผลทดสอบได้ Class V-0
      - มาตรฐาน UL 723-2008 การทดสอบการเผาไหม้ที่พื้นผิว และการก่อเกิดควันไฟ (Surface Burning and Smoke Development Test):ผลการทดสอบได้ค่าดรรชนีการลามไฟ (Flame Spread Index) = 0,ค่าดรรชนีการก่อเกิดควันไฟ (Smoke Developed Index) = 0
      -มาตรฐาน ASTM E84-12b การทดสอบการเผาไหม้ที่พื้นผิว และการก่อเกิดควันไฟ(Surface Burning and Smoke Development Test):ผลการทดสอบได้ค่าดรรชนีการลามไฟ (Flame Spread Index) = 0,ค่าดรรชนีการก่อเกิดควันไฟ (Smoke Developed Index) = 0
      -มาตรฐาน BS 476: Part 6, 1989 การทดสอบการแพร่ของไฟ (Fire propagation test) และมาตรฐาน BS 476: Part 7, 1997 การทดสอบการกระจายของเปลวไฟที่พื้นผิว (Surface spread of flame test):ผลการทดสอบได้ประเภท 0 (Class 0)
      -แฟลงจ์ พีวีซี (PVC Flanges) ของ PID เก็คโคได้ Class V-0 เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน UL 94v:1997​

Energy Saving

ด้วยค่าความเป็นฉนวนที่ดีกว่า และความสามารถในการป้องกันการรั่วไหลของลมและอากาศได้สูงสุด ระบบท่อลม PID จึงช่วยประหยัดพลังงาน และลดการทำงานของเครื่องทำความร้อน หรือเครื่องทำความเย็นได้​

Better Hygiene and Air Quality

ระบบท่อลม PID ของเก็คโค ต่างจากระบบท่อลมโลหะหุ้มฉนวนใยแก้วแบบเดิม เพราะเป็นระบบที่ไร้ฝุ่น ทำให้อากาศที่ผ่านท่อลม PID มีคุณภาพที่ดีกว่า​

Silent Operation

เสียงรบกวนที่เกิดจากการตัด ประกอบและติดตั้ง ระบบท่อลมสำเร็จรูป (PID) มีน้อยมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ติดตั้งดีขึ้น และหากเป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมระหว่างที่ยังมีการเปิดใช้อาคาร ระบบท่อลมนี้จะช่วยลดเสียงรบกวนผู้ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี​

Good Mechanical Properties

ด้วยความสามารถในการรับแรงกดได้ถึง 250 Kpaและด้วยตัวฉนวนที่คู่กับวัสดุปิดผิวหน้า ระบบ PID ของเก็คโคแข็งแรง ทนทาน และสามารถคงรูปร่างได้ดี​

Environmental Friendly

ฟีโนลิคโฟมของเราไม่มีสาร CFC/HCFC​

ติดต่อเรา

02 874 1211

091-4148170